By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 2, s. 78-79
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o státním vyznamenání a následné společenské reakci.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 47, s. 1-3
Annotation: Laudatia na oceněné osobnosti Unií českých spisovatelů v roce 2018. Uveřejněn i úryvek z laudatia od P. Žantovského věnovaného M. Zemanovi.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 230, 4. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 39, s. 1
Annotation: Rozhovor; mj. o překládání knihy M. Zemana.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 1, s. 14-15
Annotation: V článku K. Sýs reaguje na prohlášení M. Zemana, že F. Peroutka napsal větu Hitler je gentleman, a uvažuje o možnostech, zda tato věta mohla...
Article