By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 4, s. 66
Annotation: Glosy.
Article
183
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 1, s. 56
Annotation: Recenze.
Article
184
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 74, 19. 11.
Annotation: Básně.
Article
185
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 259, 5. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 29, s. 1 a 3
Annotation: Soubor textů k výročí založení časopisu.
Article
186
187
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 230, 1. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 24, s. 3
Annotation: Fejeton o Nezvalově díle vydávaném v České knižnici, záložkových textech, (auto)cenzuře, erotické poezii a mlčení z ostychu.
Article
188
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 73, 19. 9.
Annotation: Básně.
Article
190
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 170, 23. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 14, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
191
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 72, 19. 7.
Annotation: Básně.
Article
192
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 158, 9. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 12, s. 1 a 3
Annotation: Odpovědi na anketu o podobách cenzury do roku 1989 a po něm.
Article
193
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 158, 9. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 12, s. 2
Annotation: Báseň k úmrtí Miroslava Oravy (zemřel 12. 6. 2014).
Article
194
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 129, 4. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 7, s. 4
Annotation: Nekrolog o Karlu Aksamitovi (zemřel 17. 5. 2014).
Article
195
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [9], 2014, č. 2, červen, s. 7-11
Annotation: Fejeton namířený proti "polistopadovým" autorům.
Article
196
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [9], 2014, č. 2, červen, s. 77-79
Annotation: Několik odpovědí z ankety otiskované na pokračování v příloze Haló novin Obrys - Kmen od 15. 1. do 12. 3. 2014.
Article
197
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 71, 19. 5.
Annotation: Básně.
Article
198
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 106, 7. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 3, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
199
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 9-10
Annotation: Přetisk úryvku projevu předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
200
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 70, 19. 3.
Annotation: Báseň v próze.
Article