By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 105, 7. 5., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 1, s. 78-81
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých autorů jsou zmíněni F. Halas, O. Mikulášek, J. Kainar, J. Skácel, M. Kundera, K. Toman, F. Šrámek, J....
Article
4
online
In: Čítárny [online]. -- 10. 12. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem F. Filipovského, jenž vzpomíná na zájezdy s Nezvalem, a J. Seiferta, který se vyjadřuje k Nezvalovu úmrtí.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 241, 17. 10., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
7
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 123, 29. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 20, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 20, 29. 5.
Annotation: Vzpomínka S. Kučerové na oslavy osvobození Československa Rudou armádou, kterých se účastnila jako studentka gymnázia v Hradci Králové. U této...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 19, 6. 5.
Annotation: Text, jímž sedm literátů v roce 1929 protestovalo proti gottwaldovské radikalizaci na V. sjezdu Komunistické strany Československa.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 1, leden, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 46-47
Annotation: Projev K. Kropíka, pronesený u příležitosti zahájení výstavy "Ota Janeček & kniha" v Plzni; připojena poznámka o výstavě.
Article
11
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 90-92
Annotation: Článek, v němž autor přibližuje své literární vzory a básníky, jimiž se inspiroval, mj. jsou zmíněni O. Březina, J. Deml, B. Reynek, J....
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 8-9
Annotation: Přetisk části ankety (redakčně kráceno) z roku 1968, která vyšla v časopise Dějiny a současnost (č. 5 a 6). Osobnosti v ní odpovídali na...
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 159, 12. 7., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 131, 7. 6., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 131, 7. 6., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
17
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 53-56
Annotation: Portrét výtvarníka, autora exlibris a vydavatele bibliofilských tisků O. Janečka u příležitosti stého výročí jeho narození; připojena báseň...
Article
18
online
In: Čítárny [online]. -- 8. 12. 2017
Annotation: Ukázka z knihy "Všecky krásy světa" uvozena krátkým komentářem.
Article
19
20