By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 48, 1999, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze čtvrtého čísla sborníku věnovaného R. Jakobsonovi.
Article
2
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 48, 1999, č. 2, s. 101-102
Annotation: Recenze politologického a historického sborníku ze stejnojmenné konference (konané k 50. výročí osvobození Československa a v čase 51. výročí...
Article
5
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 34, 1998, sv. 37, s. 259-262
Annotation: O vztahu J. A. K. k židovstvu a starohebrejské literatuře reflektující se ve Starém zákoně (o jeho překladech Žalmů, o starozákonních citátech...
Article
6
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 34, 1998, sv. 37, s. 295
Annotation: Recenze studie in: AUC, Philosophica et historica 2-1988, Z pomocných věd historických 8, 1989 (v recenzi chybně 1995), s. 7-33.
Article
7
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 50, 1998, č. 1, s. 97-99
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 46, 1997, č. 44, s. 139-141
Annotation: Recenze 2. dílu německy psaných dějin české literatury (1. díl, zahrnující období od literárních počátků do doby osvícenství, vyšel 1990).
Article
9
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 5, 1998, s. 47-59
Annotation: Srovnávací studie rozdílných pramenů o christianizaci Bavorska, Korutan, Panonie, Moravy a Čech.
Article
10
11
13
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 49-61
Annotation: Soubor excerpt nazvaných O zdraví a nemocech Boženy Němcové, vydaných z pozůstalosti J. S. a tematicky seřazených do skupin: Anamnesa, Zdraví...
Article
14
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 62
Annotation: Poznámka k vydání stejnojmenné knihy pravnuka B. Němcové, se shrnutím dosavadních bádání o rodičích B. N.
Article
15
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 69-95
Annotation: Studie o životě a díle J. B. Č.
Article
16
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 96-106
Annotation: Jubilejní medailon komenioložky, manželky J. B. Čapka.
Article
17
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 110-111
Annotation: Úvaha nad tím, jaké temno měl Jirásek na mysli (podle autora ne kulturní, nýbrž v citových vztazích mladých protagonistů románu).
Article
18
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 114-115
Annotation: Přehledová stať; též o ročenkách (od r. 1967 vychází sborník Z kralické tvrze - red. Milan Kopecký, od sv. 11/1984 Jan Skutil).
Article
19
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 116-130
Annotation: Expozice je umístěna v přízemí Památníku.
Article
20
In: Z kralické tvrze. -- ISSN 0862-2949. -- Sv. 21, 1996/1997, s. 134
Annotation: Recenze.
Article