By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 21. 7., s. 49
Annotation: Glosy; mj. o gramatických chybách v článku podepsaném Vráťa Ebr (měsíčník pro Prahu 3 Hlas Trojky) a nekrologu J. Chuchmy (MF Dnes 11. 6. 05).
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 21. 4., s. 57
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Mlejnek uvádí malou pozornost věnovanou výročí narození J. Zahradníčka a kritizuje knihu Byl básníkem!, V. Šlajchrt...
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 20. 1., s. 49
Annotation: J. Slomkovi nakladatelství Avis, V. Šlajchrtovi názory A. Lustiga ve sporu pražské Židovské obce, S. Škodovi špatné překlady průvodců, vydávaných...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 21. 10., s. 65
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chybu, kterou převzal M. Špirit od J. Škvoreckého (Václav Řezáč se nejmenoval Václav Pivoňka), V. Šlajchrt tlusté...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 37, 9. 9., s. 51
Annotation: Glosy; J. Slomkovi chyby v knize P. Kovaříka.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 27, 1. 7., s. 55
Annotation: Glosy; V. Šlajchrt uvádí exhibici J. Formánka a I. Železného, J. Slomek chybu v knize Trpaslík a jeho svět, J. F. Mlejnek špatný překlad H....
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 20. 5., s. 69
Annotation: Glosy; J. Slomkovi internetové stránky V. Klause, J. Mlejnkovi kniha P. Jiráska, V. Šlajchrtovi vytěsnění kultury z Revue Politika.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 26. 2., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Mlejnek uvádí knihu T. Míky, V. Šlajchrt vydávání novinek s loňským vročením, J. Slomek chybu v názvu knihy...
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 15. 1., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomek uvádí knihu Z. Mahlera, J. Mlejnek obhajobu LtN L. Vaculíkem.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 46, 13. 11., s. 57
Annotation: Glosy; J. Slomkovi překladatelské chyby D. Seidlové; V. Šlajchrtovi Slomkovo označení knihy rozhovoru s V. Klausem dvěma kladnými hvězdičkami...
Article
11
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 2, 2003, č. 44, 30. 10., s. 54
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 40, 2. 10., s. 53
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrtovi ospalost české literatury, J. Slomkovi kniha J. Drozda, J. Mlejnkovi knihy M. Hejné.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 4. 9., s. 49
Annotation: Glosy; J. Slomkovi špatná jazyková redakce knihy Cesta demokracie I, V. Šlajchrtovi vyprávění cestovatelů o padesátých letech, J. Mlejnkovi kniha...
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 30, 24. 7., s. 50
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrt uvádí německý dokument Mannové, J. Slomek chyby v knize P. Kovaříka.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 24, 12. 6., s. 59
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomkovi kniha R. Rohála, V. Šlajchrtovi recenze na knihu P. Volfa (Lidové noviny 13. 5. 2003), J. Mlejnkovi tykání...
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 18, 30. 4., s. 59
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomkovi - kniha L. Budinského, V. Šlajchrtovi - mlčení ke kubánským událostem, J. Mlejnkovi - "upovídanost" B....
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 6. 2., s. 49
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrtovi M. Viewegh (fejeton v magazínu LN týkající se J. Fištejna), J. Slomkovi chyby v knize L. Dorůžky, J....
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 1, 2. 1., s. 49
Annotation: Glosy; J. Slomkovi chyby ve studii P. Steinera, J. Mlejnkovi akt S. E. Brandejsové na obálce její knihy.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 47, 21. 11., s. 61
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomkovi - kniha L. Vaculíka, J. Mlejnkovi - Pavel Mandys se svým článkem o Venědiktu Jerofejevovi (Týden).
Article