By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 242, 17. 10., s. 28
Annotation: Polemika s Kulturním glosářem Jaromíra Slomka (LN 3.10.2002), pozastavujícím se nad státní finanční podporou opravy hrobu M.M.Z.Poláka ve Vídni;...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 30, 30. 7.-5. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor s autory slovníku o jeho vzniku, strojopisných verzích z roku 1978 a 1979 a knižních vydáních (1982, 1991); v závěru též vzpomínka...
Article