By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Paralipomena. -- s. 217-[224]
Annotation: Svazek obsahuje oddíly: Básně I, II (s. 7-56, verše nezařazené do sbírek; v pododdílu II /s. 39-56/ jsou básně věnované J. Seifertovi /2/,...
Book Chapter
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 167, 20. 7., s. 13
Annotation: O žánru romány pro ženy; v příloze Léto s nadtitulkem Průvodce románem pro ženy. Červená knihovna je nejprodávanějším literárním žánrem...
Article