By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 25, 31. 1., s. 16
Annotation: O projektu edice a vztahu k V. Holanovi; s tabulkou patnáctisvazkové edice.
Article
3
by Koželuhová, Helena, 1907-1967
Published Praha : B.Just, 1995.
Annotation: Knihu vzpomínek neteře bří Čapků poprvé vydal hamburský exulant: Vlach Antonín v edici časopisu Sklizeň (3 cyklostylované sešity, 1961-1962);...
Book