By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 7
Annotation: Společnost F. X. Šaldy; rozhovor s jejím předsedou o její přednáškové a ediční činnosti a vydávání díla F. X. Š.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 24. 6., s. 7
Annotation: Spisy Karla Čapka; o editorské a textologické stránce projektu. Též o: Společnost F. X. Šaldy.
Article