By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 23, 5. 6., s. 57
Annotation: J. Slomek uvádí zánik brněnského nakladatelství Blok, V. Šlajchrt chybějící doslovy u detektivek, M. C. Putna veletrh Svět knihy.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 29. 4., s. 57
Annotation: M. C. Putna uvádí Karmelitánské nakladatelství za nehezké obálky; V. Novotný (názor F. Všetičky na R. M. Rilkeho); J. Slomek bulletin obce spisovatelů...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 9. 1., s. 55
Annotation: Soubor glos k současné literatuře; mj. polemika M. C. P. s články T. Pokorné, J. Pokorného a Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue...
Article