By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Paralipomena. -- s. 217-[224]
Annotation: Svazek obsahuje oddíly: Básně I, II (s. 7-56, verše nezařazené do sbírek; v pododdílu II /s. 39-56/ jsou básně věnované J. Seifertovi /2/,...
Book Chapter
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 10. 3., s. 57
Annotation: Glosy; J. Rulf uvádí "přátelské" recenze a skupinkaření, J. Slomek chyby v knize Korespondence II, S. Škoda chyby v knize K. Vachka a také dění...
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 2. 12., s. 69
Annotation: Glosy v rubrice Never more - J. Slomek uvádí knihu M. Komárka, J. Rulf knižní trh, J. Mlejnek A. Palána a J. Meda (autora předmluvy a současně...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 37, 12. 9., s. 72
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomek kritizuje chyby v 9-10 čísle Knižních novinek, V. Šlajchrt ministra P. Dostála, J. Rulf chybějící dotace...
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 24, 13. 6., s. 57
Annotation: Glosy v rubrice Never more.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 27, 4. 7., s. 53
Annotation: Glosy; J. Mlejnkovi chvalozpěv J. Meda na knihu J. Krtičky, J. Slomkovi dosud nevydaná monografie K. Kazbundy o K. H. Borovském, J. Rulfovi kniha P....
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 38, 23. 9., s. 61
Annotation: Glosy; V. Novotný kritizuje Literární noviny, z kterých se podle něho stávají Ekologické noviny, J. Mlejnek článek Martina C. Putny (Souvislosti...
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 6. 5., s. 65
Annotation: Glosy; V. Novotný kritizuje Solženicyna, J. Rulf postrádá vybrané spisy K. Šiktance, J. Slomek kritizuje verše O. Klempíře.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 9, 1998, č. 39, 24. 9., s. 65
Annotation: J. Rulf uvádí texty A. Koenigsmarka a J. Fraise (Literární noviny č. 36), J. Slomek vysokou cenu učebnice Skladba češtiny, J. Mlejnek názory M....
Article