By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 28, 19. 7., s. 2
Annotation: Peroutka Ferdinand; recenze.
Article
2
by Koželuhová, Helena, 1907-1967
Published Praha : B.Just, 1995.
Annotation: Knihu vzpomínek neteře bří Čapků poprvé vydal hamburský exulant: Vlach Antonín v edici časopisu Sklizeň (3 cyklostylované sešity, 1961-1962);...
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 39, 30. 9., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 171, 22. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article