By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 5, 4. 2., s. 80
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 298, 23. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Knihomol. -- R. 1993, č. 8, červen, s. 7
Annotation: Recenze souborného díla o zemřelých čs. exulantech z let 1948-1981; uspořádáno tematicky, 3. svazek (vydán vl. n. v USA) obsahuje na 240 abecedně...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 3, 21. 1., s. 7
Annotation: Recenze; též o vlastní úloze J. H. v české poezii konce 40. a začátku 50. let.
Article
5
In: Křik Koruny české. -- S. [57]-[68]
Annotation: Doslov k faksimile 3. vydání (Praha, Práce 1947) souboru 16 básní bez označení autorů (J. Hora, F. Halas, V. Holan, K. Toman); s předmluvou "Básník...
Book Chapter