By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 38, 17. 9., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o studiích na FF UK, atmosféře 50. let, překládání a důležitosti znát dobře český jazyk.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 5, 4. 2., s. 80
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 55, 6. 3., s. 26
Annotation: O básních českých básníků k úmrtím J. V. Stalina a K. Gottwalda 5. 3. a 14. 3. 1953.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 46, 18. 11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 221, 23. 9., příl. Národní 9, č. 38, s. 2
Annotation: Červenka Miroslav; o jeho účasti na konferenci Bezručova Opava na téma Časopis Květen a jeho doba. Též o edici Bezručových básní a dopisů...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 3, 21. 1., s. 7
Annotation: Recenze; též o vlastní úloze J. H. v české poezii konce 40. a začátku 50. let.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 656-659
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article
9
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 14/15, únor/březen, s. 18-21
Annotation: Rozhovor; připojen soupis redaktorů a spolupracovníků časopisu Květen.
Article