By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 123, 27. 5., s. 29
Annotation: Zpráva o sympoziu pořádaném Ústavem slavistiky Vídeňské univerzity za spoluúčasti Katedry české literatury a literární vědy FF UK.
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 8, 1997, č. 48, 24.-30. 11., s. 18-19
Annotation: Recenze; též kritika předchozí autorovy publicistiky.
Article