By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 135, 11. 6., s. 27
Annotation: Minirecenze publikace vydané u příležitosti chorvatského ocenění D. Karpatského; v oddílu Literatura.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 48, 2. 12., s. 1 a 5
Annotation: O česko-charvátských vztazích, zejména literárních. Zmíněna Karpatského bibliografie děl charvátských autorů přeložených do češtiny...
Article