By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 126, 31. 5., s. 21
Annotation: Zpráva o chystaném odhalení pamětní desky na rodném domě M. I. v Jiráskově ulici č. 43 v rámci 4. setkání rodáků a přátel Josefova 3....
Article