By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 291, 15. 12., s. 18
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 235, 8. 10., s. 8
Annotation: Komentář k udělení ceny dramatičce E. Jelinek.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 123, 27. 5., s. 29
Annotation: Zpráva o sympoziu pořádaném Ústavem slavistiky Vídeňské univerzity za spoluúčasti Katedry české literatury a literární vědy FF UK.
Article