By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 22, 27. 5.-2. 6., s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 49, 7. 12., s. 6
Annotation: Voskovec Jiří; recenze. Srovnání s knihou: Janoušek Jiří, Rozhovory s Janem Werichem, 1982.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 10, 9. 3., s. 7
Annotation: Recenze sborníku Václav Černý v rodném kraji, usp. Fetters Aleš, Náchod, JUKO 1994, 95 s.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6-7
Annotation: Kritika zpracování otázek z dějin české literatury.
Article
5
In: Knihomol. -- R. 1993, č. 11, září, s. 8
Annotation: Recenze, zaměřená kriticky především na hesla z oblasti české literatury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 32, 12. 8., s. 7
Annotation: Kritika prvních padesáti hesel v rubrice Kartotéka spisovatelů v časopise Čtenář (od č. 6, r. 43, červen 1991).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 29. 7., s. 6
Annotation: Škvorecký Josef; recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 28, 15. 7., s. 15
Annotation: Jedna z kritických glos; dále mj. o: Durych Jaroslav, Osamělé květy, Mladá fronta; Blažíček Přemysl, Škvoreckého Zbabělci, Institut pro středoevropskou...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 3, 21. 1., s. 7
Annotation: Recenze; též o vlastní úloze J. H. v české poezii konce 40. a začátku 50. let.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 30, 30. 7.-5. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor s autory slovníku o jeho vzniku, strojopisných verzích z roku 1978 a 1979 a knižních vydáních (1982, 1991); v závěru též vzpomínka...
Article
12
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 29, s. 69-70
Annotation: Recenze; Suchý Jiří.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 143-145
Annotation: Recenze; též o: Jeden i druhý, připravil Vacina Ladislav, sborník vzpomínek a Scheinpflugová Olga, Byla jsem na světě, připravil Krčma František,...
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 259, 3. 11., s. 4
Annotation: Recenze třetího (přepracovaného) vydání knihy o: Čapek Karel.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 219, 16. 9., s. 4
Annotation: Recenze; Suchl Jan.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 174, 26. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 27, 1. 2., s. 4
Annotation: Recenze; též recenze knihy: Holub Miroslav, Maxwellův démon čili O tvořivosti.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 5, 6. 1., s. 4
Annotation: Recenze; Mácha Karel Hynek.
Article
19
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 165, 15. 7., s. 4
Annotation: Kritika doplňků, které připravil Nezkusil Vladimír.
Article