By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 23, 4. 6., s. 67
Annotation: Sloupek kritizující nepřipravenost moderátora M. Prokopa na rozhovor s literárním kritikem J. Peňásem v níže zmíněném pořadu.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 51/52, 21. 12., s. 89
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 33, 17. 8., s. 66
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 6, 9. 2., s. 73
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 11, 17. 3., s. 91
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 10, 10. 3., s. 89
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 5, 4. 2., s. 80
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 286, 9. 12., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Jazykový sloupek uvádějící příklady užití slova "anděl" v české literatuře.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 46, 13. 11., s. 91
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 33, 14. 8., s. 79
Annotation: Recenzní glosa k vydání elektronické verze encyklopedie.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 82, 6. 4., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
12
In: Paralipomena. -- s. 217-[224]
Annotation: Svazek obsahuje oddíly: Básně I, II (s. 7-56, verše nezařazené do sbírek; v pododdílu II /s. 39-56/ jsou básně věnované J. Seifertovi /2/,...
Book Chapter
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 21. 7., s. 49
Annotation: Glosy; mj. o gramatických chybách v článku podepsaném Vráťa Ebr (měsíčník pro Prahu 3 Hlas Trojky) a nekrologu J. Chuchmy (MF Dnes 11. 6. 05).
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 21. 4., s. 57
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Mlejnek uvádí malou pozornost věnovanou výročí narození J. Zahradníčka a kritizuje knihu Byl básníkem!, V. Šlajchrt...
Article
15
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 58, 10. 3., s. 26
Annotation: Komentář k chystané dražbě a zájmu Národní knihovny; k témuž i autorova glosa v jeho diáři.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 28, 3. 2., s. 26
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 268, 18. 11., s. 25
Annotation: Glosován mj. poměrně častý výskyt téhož názvu různých děl české literatury.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 37, 9. 9., s. 51
Annotation: Glosy; J. Slomkovi chyby v knize P. Kovaříka.
Article