By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 22, 30. 5., s. 67
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 75, 31. 3., s. 25
Annotation: Glosa ke knize.
Article
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 52, 3. 3., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 34, 10. 2., s. 25
Annotation: O odhalení pamětní desky F. Peroutkovi v Matoušově ulici č. 1286/5 v Praze 5 a o vydání 2. svazku jeho rozhlasových projevů.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 286, 9. 12., s. 25
Annotation: K 80. výročí otištění eseje K. Čapka Proč nejsem komunistou 4. 12.; též o celém seriálu v časopise Přítomnost.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 21. 10., s. 65
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chybu, kterou převzal M. Špirit od J. Škvoreckého (Václav Řezáč se nejmenoval Václav Pivoňka), V. Šlajchrt tlusté...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 236, 9. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 234, 7. 10., s. 25
Annotation: Recenze novinky M. Kundery a časopisu Naše řeč č. 4/2004 s přetiskem dopisu F. Langera lingvistovi Danešovi z roku 1954, se studií F. Štíchy...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 215, 14. 9., s. 9
Annotation: Zpráva o chystaném vydání souboru tří janáčkovských esejů.
Article
11
12
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 213, 11. 9., s. 29
Annotation: Komentář k citátu z Bolzanova spisku O nejlepším státě (odsudku divadla jako profese).
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 212, 10. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
16
17
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 147, 25. 6., s. 22
Annotation: Minirecenze v rubrice Literatura.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 79, 4. 4., s. 20
Annotation: Recenze posledního svazku a celé edice; připojena tabulka Spisy Karla Poláčka v Nakladatelství Franze Kafky.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 32, 7. 2., s. 20
Annotation: Recenze; připojena tabulka čtrnáctisvazkové edice Spisy Františka Langera 2000 - 2004.
Article