By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 29, 13. 7., s. 66-67
Annotation: Rozhovor o vyrobení falzifikovaného článku F. Peroutky "Hitler je gentleman" J. Slomkem.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 6, 9. 2., s. 73
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 23, 9. 6., s. 57
Annotation: Glosy; J. Slomek uvádí chybu v knize Jan Amos Komenský, J. Mlejnek udělení novinářské ceny S. Slonkové, S. Škoda debatu komunistů na stránkách...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 70, 24. 3., s. 25
Annotation: Mj. o V. Černém jako vedoucím kulturní rubriky Lidových novin (21. 9. 1936 - 5. 12. 1938) a jejich přílohy Literární pondělí; s výzvou pořídit...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 64, 17. 3., s. 25
Annotation: O krizi v Literárních novinách po přestěhování redakce do Brna a zániku časopisu Pěší zóna dvojčíslem 12/13.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 10. 3., s. 57
Annotation: Glosy; J. Rulf uvádí "přátelské" recenze a skupinkaření, J. Slomek chyby v knize Korespondence II, S. Škoda chyby v knize K. Vachka a také dění...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 48, 26. 2., s. 10
Annotation: Komentář zmiňující státní podporu Literárních novin.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 48, 26. 2., s. 16
Annotation: O aktuální situaci v redakci týdeníku; s vyjádřeními předsedy výboru Společnosti pro Literární noviny A. Klimenta.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 234, 7. 10., s. 25
Annotation: Recenze novinky M. Kundery a časopisu Naše řeč č. 4/2004 s přetiskem dopisu F. Langera lingvistovi Danešovi z roku 1954, se studií F. Štíchy...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 222, 22. 9., s. 19
Annotation: O kritické situaci periodika; též obecně o vydavatelských podmínkách literárních časopisů.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 20. 5., s. 69
Annotation: Glosy; J. Slomkovi internetové stránky V. Klause, J. Mlejnkovi kniha P. Jiráska, V. Šlajchrtovi vytěsnění kultury z Revue Politika.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 89, 15. 4., s. 29
Annotation: Mj. glosovány příspěvky M.C. Putny a M. Pokorného v revui Souvislosti.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 45, 23. 2., s. 8
Annotation: Minirecenze v oddílu Časopis.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 36, 12. 2., s. 11
Annotation: Minirecenze v oddílu Časopis.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 30, 5. 2., s. 10
Annotation: Minirecenze čísel 1 (říjen 2003) a 2 (leden 2004) nového literárního časopisu, přístupného i na internetové adrese www.obracena-strana-mesice.cz;...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 28, 3. 2., s. 8
Annotation: Minirecenze čísla s polemikou FXŠ a F. Peroutky; v oddílu Časopis.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 24, 29. 1., s. 25
Annotation: Komentář k údajným sympatiím k fašismu u J. Demla, O. Březiny a F.X. Šaldy (inspirováno rozhovorem s A. Goldflamem v Pátku LN 23.1.2004); v druhé...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 14, 17. 1., s. 28
Annotation: K jubileu časopisu; připojen rozhovor se šéfredaktorkou současného čtvrtletníku téhož názvu.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 15. 1., s. 51
Annotation: Glosy v rubrice Never more; J. Slomek uvádí knihu Z. Mahlera, J. Mlejnek obhajobu LtN L. Vaculíkem.
Article