By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 39, 21. 9., s. 52-57
Annotation: Rozhovor prostřednictvím e-mailu; mj. o V. Havlovi a V. Krajinovi. S připojeným medailonem jeho otce Jaroslava Drábka.
Article
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 265, 13. 11., s. 28
Annotation: O plánech instituce založené Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Petruskem 26. 7. 2004; s citáty z výroků V. Havla v tiskové zprávě.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 239, 11. 10., s. 28
Annotation: O besedě s V. H. a J. Kuběnou na festivalu Poezie bez hranic.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 208, 5. 9., s. 1
Annotation: O literárních plánech V.H. u příležitosti autogramiády dvojjazyčného vydání pohádky Pižďuchové v Týnské literární kavárně 4.9.2003.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 191, 16. 8., s. 17-18
Annotation: Rozhovor, mj. o rané literární spolupráci s V. Havlem; s biografickou poznámkou o L.S. (s. 18).
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 96, 24. 4., s. 29
Annotation: Komentovaný přetisk entrefiletu K. Čapka v souvislosti se zamítavým postojem komunistů na pražském magistrátě udělit čestné občanství V....
Article
9
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Montáž tří kratičkých úryvků u příležitosti ukončení výkonu prezidentské funkce.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 25, 30. 1., příl. Václav Havel inventura, s. 3
Annotation: O stylu Havlových projevů; na straně Inventura: diplomat a státník.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 13, 16. 1., s. 20
Annotation: O vztahu dosavadních devíti českých (československých) prezidentů k poezii, případně o jejich literární činnosti.
Article
13
In: Havlíčkobrodsko. -- ISSN 2533-610X. -- Sv. 17, 2003, s. 44-45
Annotation: Úvaha o vztahu V. Havla ke K. H. B.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 190, 16. 8., s. 18
Annotation: O "spatra proneseném projevu" V. Havla a projevu J. Hiršala; s vyjmenováním některých účastníků smutečního obřadu ve Velké obřadní síni...
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 24, 13. 6., s. 57
Annotation: Glosy v rubrice Never more.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 246, 22. 10., s. 29
Annotation: Referát o dvoudenních oslavách 150. výročí započetí Havlíčkovy internace (22. 12. 1851 - 6. 5. 1855) s účastí mj. J. Gruši, P. Demetze a...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 205, 2. 9., s. 12
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 160, 12. 7., s. 21
Annotation: Referát o výstavce konané v cyklu Václav Havel - spisovatel a dramatik.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 60, 11. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o připravovaných akcích v rámci projektu Praha - Evropské město kultury roku 2000.
Article
20
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 11, 2000, č. 2, 27. 1., s. B
Annotation: Přetisk recenze z Lidových novin 6. 12. 1999.
Article