By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 24, 2017, č. 35, 21. 8., s. 77
Annotation: Vzpomínka na setkání se S. Peroutkovu († 13. 8. 2017).
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 23, 2016, č. 13, 21. 3., s. 33
Annotation: Glosa o kauze F. Peroutka a jeho údajném článku "Hitler je gentleman".
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 29, 13. 7., s. 66-67
Annotation: Rozhovor o vyrobení falzifikovaného článku F. Peroutky "Hitler je gentleman" J. Slomkem.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 31, 3. 8., s. 66
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 10, 10. 3., s. 89
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 51/52, 19. 12., s. 105
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 34, 10. 2., s. 25
Annotation: O odhalení pamětní desky F. Peroutkovi v Matoušově ulici č. 1286/5 v Praze 5 a o vydání 2. svazku jeho rozhlasových projevů.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 31, 7. 2., s. 20
Annotation: Zpráva o odhalení desky 6. 2. 2005 na domě v Matoušově ulici č. 1286/5 v Praze 5 na Smíchově.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 28, 3. 2., s. 8
Annotation: Minirecenze čísla s polemikou FXŠ a F. Peroutky; v oddílu Časopis.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 14, 17. 1., s. 28
Annotation: K jubileu časopisu; připojen rozhovor se šéfredaktorkou současného čtvrtletníku téhož názvu.
Article
12
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 277, 28. 11., s. 28
Annotation: Mj. glosována osobnost vdovy po F. Peroutkovi a její beseda se studenty Fakulty soociálních věd UK 9.11.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 100, 28. 4., s. 19
Annotation: Poznámka k přetištěnému projevu F. Peroutky zahajujícímu pravidelné 1. 5. 1951 pravidelné vysílání RFE; na straně s titulkem 50 let Svobodné...
Article
16
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2001, č. 5, s. 52-57
Annotation: Přednáška věnovaná Peroutkově rozhlasové publicistice - jeho pravidelným komentářům na Svobodné Evropě.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 127, 1. 6., s. 17
Annotation: Zpráva s výčtem nově získaných položek.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 26. 5., s. 8
Annotation: Referát.
Article