By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 19, 2008, č. 4, s. 252-256
Annotation: Recenze; též o genezi díla a jeho budoucí digitalizaci.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 38, 18. 9., s. 99
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 33, 14. 8., s. 79
Annotation: Recenzní glosa k vydání elektronické verze encyklopedie.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 99, 28. 4., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Knižní tipy.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 79, 2. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 78, 1. 4., s. 16
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 218, 18. 9., s. 20
Annotation: Recenze slovníkové příručky, s důrazem na literární osobnosti.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 2, 3. 1., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 161, 13. 7., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 154, 3. 7., s. 21
Annotation: Recenze posledního svazku a CD-ROMu ediční řady encyklopedií, připomínající též pseudonym autora Rozumu do kapsy.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 154, 3. 7., s. 21
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 138, 14. 6., s. 28
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 136, 12. 6., s. 21
Annotation: Recenze; s mezititulkem Slova nejen pro Ludvíka Vaculíka.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 50, 28. 2., s. 21
Annotation: Kritická glosa v rubrice Minirecenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 275, 27. 11., s. 22
Annotation: Recenze; kritizována jsou zejména hesla literátů.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 259, 7. 11., s. 22
Annotation: Minirecenze v rubrice Literatura.
Article