By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 169, 23. 7., s. 15
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 59 let.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 261, 9. 11., s. 20
Annotation: Zpráva.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 234, 7. 10., s. 28
Annotation: Zpráva o vydání souboru v kartonovém pouzdře.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 211, 9. 9., s. 29
Annotation: O programu 14. ročníku veletrhu.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 78, 1. 4., s. 25
Annotation: Mj. o zahájení projektu sebraných spisů K. Havlíčka a filmovém životopise B. Němcové, připravovaném V. Chytilovou.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: O patnáctisvazkové edici Spisy Vladimíra Holana (od roku 1999 svazky 1-8) a šestnáctisvazkové edici Dílo Jaroslava Seiferta (od září 2001 svazky...
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 289, 11. 12., s. 25
Annotation: Komentář k odhalení sochy F. Kafky od J. Róny 4. 12. 2003 na rohu Dušní a Vězeňské ulici v Praze a k spisům Dílo Franze Kafky, sponzorovaným...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 278, 28. 11., příl. Pátek LN, č. 48, s. 14-23
Annotation: Reportáž s různými prodejními tabulkami a se vzpomínkou J. Slomka.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 250, 24. 10., s. 8
Annotation: O programu 13. ročníku veletrhu.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 243, 16. 10., s. 29
Annotation: Glosa k edičním nedostatkům nového vydání Slezských písní.
Article
12
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 118, 22. 5., s. 3
Annotation: O cenách knih. - Na tematické stránce s názvem Češi a kultura: ceny vstupenek a knih stále stoupají.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 55, 6. 3., s. 26
Annotation: Zpráva o rozšíření projektu, jenž by měl být dokončen v roce 2006.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 7, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze vyzvedávající práci editorů J. Brabce a M. Jiráskové.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 271, 21. 11., s. 20
Annotation: Poznámka.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 236, 10. 10., s. 28
Annotation: Dvě glosy, druhá u příležitosti 54. knižního veletrhu ve Frankfurtu.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 207, 5. 9., s. 20
Annotation: Poznámka k bibliofilii.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 155, 4. 7., s. 21
Annotation: Poznámka k vydání čtyř z plánovaných sedmi svazků.
Article