By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 38, 17. 9., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o studiích na FF UK, atmosféře 50. let, překládání a důležitosti znát dobře český jazyk.
Article
42
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 23, 3. 6., s. 30
Annotation: Fejeton k připravovanému prodeji vily bratří Čapků na pražských Vinohradech.
Article
43
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 20, 14. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
44
45
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 50, 10. 12., s. 79
Annotation: Recenzní glosa.
Article
46
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 49, 3. 12., s. 72-73
Annotation: Článek k vydání souboru 12 CD písní a výstupů Divadla Semafor ze 70. a 80. let.
Article
47
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2012, č. 60, prosinec, s. 18-20
Annotation: Přetisk recenze (zdroj neuveden, zřejmě z blogu JS).
Article
48
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 47, 19. 11., s. 79
Annotation: Recenzní glosa.
Article
49
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 41, 8. 10., s. 77
Annotation: Recenzní glosa k českému překladu Pentateuchu v zrcadlové edici s hebrejským a českým textem.
Article
50
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 36, 3. 9., s. 67
Annotation: Sloupek o (ne)aktuálnosti díla J. Vrchlického, u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
Article
51
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 34, 21. 8., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o studiu sinologie, J. Průškovi, čínské kultuře a mentalitě.
Article
52
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2012, č. 31, 31. 7., s. 4-6
Annotation: Rozhovor; mj. o pořádání happeningů. Doplněno medailonkem.
Article
53
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 28, 9. 7., s. 69
Annotation: Recenzní glosa.
Article
54
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 23, 4. 6., s. 67
Annotation: Sloupek kritizující nepřipravenost moderátora M. Prokopa na rozhovor s literárním kritikem J. Peňásem v níže zmíněném pořadu.
Article
55
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 21, 21. 5., s. 77
Annotation: Recenzní glosa.
Article
56
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2012, č. 11, 13. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s literárním kritikem.
Article
57
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 8, 20. 2., s. 73
Annotation: Recenzní glosa k níže zmíněné nahrávce rozhovoru V + W, pořízené ve Vídni 1974.
Article
58
In: Milý Řehoři, milíře hoří. -- s. 341-351
Annotation: Doslov; - s předmluvou J. Slomka.
Book Chapter