By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 436-438
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 548-550
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 311-317
Annotation: Studie o básnickém díle G.K. Chestertona a jeho českých překladech; v témže čísle i recenze českého výboru z Chestertonovy poezie.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 93-94
Annotation: Medailon Z. Řezníčka k otištěnému jeho textu Meditace v pološeru (s. 90-93).
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 381-382
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 5, květen, s. 270-271
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 204-209
Annotation: O nerecenzovaném románu, vydávaném sešitově jako 3. svazek 11. ročníku edice (poslední sešit z 25. 2. 1948, náklad 27.500 výtisků).
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 3, březen, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 8, říjen, s. 421-425
Annotation: Recenze; též o celém literárním díle G.G.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 2, únor, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 2, únor, s. 93-95
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 10, červen 1995, s. 552-554
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 8, duben 1995, s. 438-439
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 8, duben, s. 483-484
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 5, leden, s. 259-269
Annotation: Medailón k 75. narozeninám I. S.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 5, leden 1995, s. 259-269
Annotation: Studie o díle I. S. psaná u příležitosti jeho 75. narozenin 23. 1. 1995; na s. 238-258 jsou otištěny básně I. S. Fragmenty lásky milosti.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 8, [duben 1992], s. 29-34
Annotation: Recenze; obecně o spisovatelských slovnících.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 20-25
Annotation: Též o: Florian Josef.
Article