By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. 5/6, 1993, listopad, s. 20
Annotation: Ukázky z korespondence J. Č. z let 1932-1943, adresáti: Deml Jakub, Fučík Bedřich, Zahradníček Jan, Skoumal Aloys.
Article
2
In: Bítov. -- ISSN 1211-7528. -- Sv. 2, 1991, prosinec, s. 5-8
Annotation: O vztahu J. Č. k tvorbě pro děti a mládež; k otištěné pohádce Holubí princezna (podle rukopisu z roku 1927, věnovaného Františce Florianové),...
Article