By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


5
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1996, č. 6, s. 136
Annotation: Komentář k modlitbám z 19. a 20. století, otištěným v 6. čísle revue Box; mj. zařazeny modlitby českých autorů: Braito Silvestr M. (s. 123),...
Article
6
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1994, č. 1 (5), s. 54-60
Annotation: Rozhovor; připojena biografie a výběrová bibliografie M. T. (s. 61) (zpracoval sám M. T.).
Article
7
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 4, s. 134
Annotation: Recenze (převzato z Lidové demokracie, Brno, 21. 4. 1992); též přetištěné recenze: Slavík Ivan, Láska Boha i člověka (Lidová demokracie, Praha,...
Article
8
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 3, s. 129-130
Annotation: Srovnání dvou epigramů A. S. věnovaných: Čep Jan (sborníček Verše na zeď, pod pseudonymem Holub Jiří) a: Florian Miroslav (Host do domu, 1956,...
Article
9
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1992, č. 2, s. 94-97
Annotation: Studie.
Article
10
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1992, č. 2, s. 131
Annotation: Recenze faksimile kroniky.
Article
11
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1992, č. 2, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article