By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 158, 8. 7., s. 9
Annotation: Březina Otokar; recenze.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 156, 4. 7., s. 10
Annotation: Recenze; 1. vyd., červen 1968.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 123, 26. 5., s. 9
Annotation: Recenze souboru rozhlasových proslovů, úvah a fejetonů z let 1989-93.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 100, 29. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 61, 14. 3., s. 10
Annotation: Recenze na Hlas z pasínku : časopis nejmenší na světě, Vsetín (nepravidelně od března 1991); Arkáda, Brno, FF Masarykovy univerzity, red. Mitáček...
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 58, 10. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 44, 22. 2., s. 9
Annotation: Recenze; 1. vyd. 1970.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 30, 5. 2., s. 4
Annotation: Recenze souborného vydání devíti básnických sbírek (od roku 1962).
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 25, 31. 1., s. 10
Annotation: Filozofický esej; předneseno na zimním Akademickém týdnu 1947. Otištěno k 20. výročí úmrtí J. Č. 25. 1.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 3, 5. 1., s. 9
Annotation: Recenze čísla s příspěvky českých autorů, mj. : Skalický Karel; Vrána Karel, Teologie humoru; Havel Václav, Godot nepřijde...
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 277, 29. 11., s. 10
Annotation: Dosud nepublikovaná přednáška k zahájení výstavy knih v Prachaticích v prosinci 1947.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 272, 23. 11., s. 9
Annotation: Hostinský Jiří Stanislav (17. 3. 1654 Valašské Klobouky - 16. 11. 1726 Mexiko; recenze knihy o jezuitském misionáři, autoru latinsky psaných ód.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 246, 22. 10., s. 4
Annotation: Recenze; též o: Cinek František, Na okraj čteného a rozjímaného, Olomouc, Matice cyrilometodějská 1993, 146 s.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 241, 16. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 230, 4. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 224, 27. 9., s. 5
Annotation: Hanák Jiří; polemika s jeho sloupkem Druhá republika (Lidové noviny, č. 181, příl. Nedělní LN, č. 31, s. 10, 7. 8.) o politické publicistice...
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 224, 27. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 219, 21. 9., s. 4
Annotation: Recenze; Pavel Buksa je vl. jm. prozaika: Michal Karel.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 216, 17. 9., s. 4
Annotation: Recenze svazku 11, 1992.
Article