By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 22, 27. 5., s. 8
Annotation: Polemika editorů souborného vydání díla Jana Zahradníčka s kritikou M. Kosáka (Dědická daň, LtN č. 48/2001).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 19. 1., s. 8
Annotation: O sbírkách vězeňské poezie J. Zahradníčka.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 21, 25. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article