By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 11, 2004, č. 4, s. 35-39
Annotation: Medailon s komentovanými ukázkami ze Zahradníčkovy básnické tvorby (včetně otištěného faksimile, s. 34) a publicistiky.
Article
2
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 11, 2004, č. 1, s. 33-35
Annotation: Medailon básníka a bibliofila; s otištěním dvou jeho dopisů (autorovi z 24.2.1957 a J. Florianovi z 14.9.1940) a jedné jeho stati.
Article
3
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 10, 2003, č. 2, s. 36-39
Annotation: Medailon výtvarníka, knižního ilustrátora; s otištěním jeho heraldických textů a tří dopisů F. Křelinovi z let 1947-48.
Article
4
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 9, 2002, č. 1/3, s. 63-66
Annotation: Studie o životě a díle J.S. a jeho vztahu k osobnostem české katolické moderny; připojeny výbory z jeho dopisů z let 1969-71 a básní (s. 68-69).
Article
5
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 5, 1997, č. 4, červenec/srpen, s. 16-19
Annotation: Komentovaná edice dopisů D. Hlavinkové-Boriové (z okruhu Josefa Floriana).
Article
6
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 5, 1997, č. 6, listopad/prosinec, s. 24-27
Annotation: Studie o básnických sbírkách a prózách architekta.
Article
7
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 4, 1996, č. 6, listopad/prosinec, s. 24
Annotation: Florian Josef; předmluva k otištěnému výboru (s. 24-27).
Article
8
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 2, 1994, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Komentovaný výbor z dopisů výtvarníka, tchána: Jirous Ivan Martin, z let 1961-1981 (adresáti mj. Lazecký František, editor); s biografickými...
Article
9
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 2, 1994, č. 2, únor, s. 4-5; č. 3, březen, s. 4-5; č. 6, červen, s. 4-5
Annotation: Komentovaný výbor z 33 dopisů a 8 lístků, adresátka Boriová-Hlavinková Drahomíra (1897-1973); původně určeno pro vlastivědný sborník Valašsko...
Article