By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rouška Veroničina ; La Saletta ; Znamení moci. -- S. 144-155
Annotation: Doslov Mojmíra Trávníčka charakterizující Zahradníčkovu poezii (především tři aktuálně vydávané sbírky); s Ediční poznámkou (s. 141-143)...
Book Chapter
2
In: Rouška Veroničina ; La Saletta ; Znamení moci. -- S. 144-155
Annotation: Doslov; ediční poznámka (s. 141-143).
Book Chapter