By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 23, 2019, č. 81, podzim-zima, s. 21-22
Annotation: Dopis M. Trávníčka O. Matuškovi; s datací "3. 8. 2006".
Article
2
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 70, podzim, s. 20-23
Annotation: Příspěvek pro kroniku městyse Nový Hrozenkov. Uvozeno poznámkou D. Maliny.
Article
3
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 70, podzim, s. 24-26
Annotation: Dopis K. Vysloužilovi, kterým M. Trávníček reagoval na Vysloužilův nesouhlas (in: Hlas z pasínku, č. 267) s recenzí J. Chrobáka na jeho knihu....
Article
4
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 14, 2010, č. 52, léto, s. 26-29
Annotation: Vzpomínka na přátelství a spolupráci s L. Kunderou.
Article
5
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 14, 2009, č. 49, podzim, s. 24-26
Annotation: Interpretace básně L. Kundery Kychová se vzpomínkou na letní odpoledne strávené s přáteli v Kychové.
Article
6
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 13, 2009, č. 48, léto, s. 11-19
Annotation: Kapitola z knihy V letokruzích naboso (vyjde v září 2009).
Article
7
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 13, 2008, č. 46, léto, s. 22-24
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 11, 2006, č. 43, podzim, s. 6
Annotation: Medailon K. Vysloužila; připojena jeho báseň "abyste rozuměli" (s. 7).
Article
9
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 11, 2006, č. 43, podzim, s. 11-14
Annotation: Korespondenční rozhovor.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 11, 2006, č. 42, léto, s. 23-25
Annotation: Úvaha.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 35, podzim, s. 12-14
Annotation: Komentář ke dvěma otištěným dopisům J. Zahradníčka z r. 1946 jeho příteli Robertu Konečnému.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 33, jaro, s. 29-31
Annotation: Připomenutí nevydaného románu F. Bíbuse Slunce svítí na nespravedlivé a otištění konceptu dopisu, který po smrti F. B. zaslala paní Bíbusová...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 8, 2003, č. 31, podzim, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 8, 2003, č. 29, jaro, s. 29-31
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 23, podzim, s. 4-7
Annotation: Vzpomínky.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 22, léto, s. 27-29
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 21, jaro, s. 29-31
Annotation: Článek uvozující dopis I. Diviše (datovaný 15. 10. 1999) M. Trávníčkovi.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 5, 2000, č. 17, jaro, s. 26-29
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1999, č. 14, léto, s. 31
Annotation: Článek o jeho tvorbě s otištěným dopisem J. Macháčka B. Fučíkovi.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1999, č. 16, zima, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article