By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2003, č. 2, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2002, č. 2, s. 41-48
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1997, č. 1/4, s. 5-6
Annotation: Vzpomínka na bibliofila a básníka Karla Gossela, autora básnické sbírky Ticho houslí; s otištěním jeho překladu básně P. Verlaina Podzimní...
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1995, č. 1/2, s. 5-6
Annotation: Medailon k 75. narozeninám L. K. (nar. 22. 3. 1920).
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1995, č. 1/2, s. 25-26
Annotation: Recenze; též o souboru: Setkávání a míjení (Melantrich 1995).
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1995, č. 3/4, s. 63-64
Annotation: Recenze antologie, obsahující básně: Mazáč Karel, Dokulil Jan, Slavík Ivan, Merth František Daniel, Mazáč Jaroslav, Veselý Josef, Závodný...
Article
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1995, č. 1/2, s. 11-15
Annotation: O přátelství J. Z. a Čep Jan; zkrácený text přednášky k 90. výročí narození J. Zahradníčka, přednesené v Divadle hudby v Olomouci.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1994, č. 1/4, s. 36-37
Annotation: O bibliofilských svazečcích poezie F. D. Mertha, které vydává Miloslav Kořenský v Českých Budějovicích: Zápisy omega (1991), Zápisy z Malaú...
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1994, č. 1/4, s. 24-26
Annotation: O dopisech nalezených v knihách; otištěny dopisy: Strakoš Jan, Součková Milada, Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 3/4, s. 42-47
Annotation: O díle bibliofila a tiskaře (15. 8. 1893 Litomyšl - 6. 1. 1968 Litomyšl); o jeho rukopisných memoárech Na pomezí bibliomanie.
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 1/2, s. 7-11
Annotation: K 120. výročí narození 9. 2. 1993; vysíláno Českým rozhlasem 10. 2.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 1/2, s. 11-18
Annotation: Komentovaná edice dopisů z 11. 1. 1941 - 3. 9. 1948, adresát Zahradníček Jan, mj. o jejich spolupráci s časopisy Řád a Akord. Dopisy J. Z. otištěny...
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1992, č. 3/4, s. 33-38
Annotation: Stati Autor a jeho postavy, Bibliofilie Jana Čepa (o jeho novoročenkách).
Article
15
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1992, č. 3/4, s. 46-52
Annotation: O díle J. D.; zkrácený text přednášky na bibliofilské besedě v Olomouci 5. 12. 1992.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1992, č. 3/4, s. 56-57
Annotation: Recenze; též o sbírce básní: Karpatský Karel, Ticho houslí, Několik zastavení, Volné sdružení autorů moravskoslezských - Athos 1992.
Article
17
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1991, č. 4, s. 63-67
Annotation: Vl. jm. básnířky Macešková Ludmila.
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1991, č. 2/3, s. 31-36
Annotation: Binar Vladimír; o společných edičních projektech, zejména o sebraných spisech: Deml Jakub, Zahradníček Jan.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1991, č. 2/3, s. 40-42
Annotation: O samizdatových textech z let 1975-1990; s jejich soupisem o 17 záznamech.
Article