By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Májové úvahy. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k esejím, psaným na konci 60. let na podnět faráře Ladislava Simajchla; - s Ediční poznámkou; s biografickou poznámkou o autorovi (4....
Book Chapter
2
In: Myšlenky pro čas i nečas. -- s. 215-217
Annotation: Doslov k souboru esejů a úvah obsahujícímu četné odkazy na literaturu (mj. na díla uvedených osobností) v konfrontaci se slovem evangelií a bible.
Book Chapter
3
In: Moje Velikonoce. -- s. 7-11
Annotation: Předmluva; s Ediční poznámkou (s. 45, s bibliografickými údaji).
Book Chapter
4
In: Betlémský poutník. -- s. 7-10
Annotation: Předmluva k výboru z Demlových vánočních textů (v próze i ve verších); - s uvedenou poznámkou J. Zahradníčka o J. Demlovi (přední záložka).
Book Chapter
5
6
In: Zase je betlémská noc. -- s. 5-11
Annotation: Předmluva; - do svazku je vložen informativní list Karla Vrány o původně exilové Křesťanské akademii a její edici Vigilie.
Book Chapter
7
In: Poutní zboží. -- s. 3-8
Annotation: Editorova předmluva k výboru vycházejícímu ze stejnojmenného samizdatového sborníku, který sestavil autorův syn Václav D. (Praha 1990); původní...
Book Chapter
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 31. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 6, 10. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 5, 8. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, Recenzní příloha, s. X-XI
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Malý nebeklíč. -- s. 7-10
Annotation: Knižní výběr textů původně uveřejňovaných v revue Box.
Book Chapter