By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 16, 7. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 35, podzim, s. 12-14
Annotation: Komentář ke dvěma otištěným dopisům J. Zahradníčka z r. 1946 jeho příteli Robertu Konečnému.
Article
3
In: Teologie & společnost. -- ISSN 1214-0740. -- Roč. 2 (10), 2004, č. 4, s. 48
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 14, 4. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 21, jaro, s. 29-31
Annotation: Článek uvozující dopis I. Diviše (datovaný 15. 10. 1999) M. Trávníčkovi.
Article
6
In: Milý pane Josefe B.. -- s. 3-9
Annotation: Předmluva k souboru 25 Demlových dopisů adresovaných příteli a dobrodinci ing. J. Battovi.
Book Chapter
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 11, 2000, č. 3, s. 47-48 + 3. s. obálky
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tepna. -- s. 187-190
Annotation: Doslov k souboru Demlových "šlépějových" textů (1. vyd. Tasov 1926); s Poznámkou vydavatele (s. 191-[192]).
Book Chapter
10
by Čep, Jan, 1902-1974, Zahradníček, Jan, 1905-1960
Published Praha : Aula, 2000.
Annotation: Druhý díl vzájemné korespondence, s Doplňky a opravami k I. svazku (s. 400).
Book
11
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1999, č. 12, zima 1998/1999, s. 27-29
Annotation: Komentář k otištěnému dopisu J. Zahradníčka F. Křelinovi (24. 11. 1948), ve kterém J. Z. hodnotí Křelinův román.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 81-88
Annotation: Komentář ke korespondenci; s ukázkami.
Article
13
by Deml, Jakub, 1878-1961
Published Brno : Vetus Via, 1999
Annotation: Soubor textů vzniklých převážně za pobytu J. D. v Dubrovniku v roce 1935 (podstatnou část tvoří dopisy adresované M. R. Junové); s Poznámkou...
Book
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 8, 16. 4., s. 10-11
Annotation: Studie; s ukázkami z korespondence J. Čepa a B. Fučíka.
Article
15
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 9, 1998, č. 4, příl. Literární příloha, č. 2, s. 19-21
Annotation: Recenze.
Article