By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 278, 27. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 9, 15. 5., s. 7
Annotation: Recenze fragmentu pamětí vydaného z pozůstalosti J. D.
Article
3
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 8, 15. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1996, č. 6, s. 136
Annotation: Komentář k modlitbám z 19. a 20. století, otištěným v 6. čísle revue Box; mj. zařazeny modlitby českých autorů: Braito Silvestr M. (s. 123),...
Article
6
by Trávníček, Mojmír, 1931-2011
Published Brno : Proglas, 1996.
Annotation: Monografie, s kapitolami: Literární dílo Jana Čepa, Myslechovice - Litovel - Praha, Stará Říše, 1927-1932, Intermezzo 1933, Francie 1934, Hranice...
Book
7
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 34, 9. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 5, 15. 1., s. 3
Annotation: O díle J. Z. k 90. výročí narození (17. 1. 1905).
Article
9
In: Básnické spisy. -- S. 683-692
Annotation: Doslov ke svazku obsahujícímu všechny původní básně B. Reynka veršem i prózou vydané ve sbírkách z let 1921-1986 a oddíl "Básně knižně...
Book Chapter
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1995, č. 1/2, s. 25-26
Annotation: Recenze; též o souboru: Setkávání a míjení (Melantrich 1995).
Article
11
In: Dílo. III. -- S. 463-466
Annotation: Ediční poznámka; s bibliografií (s. 467-477). - Obsah svazku odpovídá přibližně dvěma dílům šestého svazku samizdatového souboru "Dílo...
Book Chapter
12
by Fučík, Bedřich, 1900-1984
Published Praha : Melantrich, 1995.
Annotation: Soubor studií, esejů, biografických skic, dopisů-pozdravení či komentovaných dopisových pásem z let 1930-1984, s oddíly: O knihu pro mládež...
Book
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 158, 8. 7., s. 9
Annotation: Březina Otokar; recenze.
Article
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 149, 25. 6., s. 4
Annotation: Recenze románu vydaného u příležitosti 20. výročí úmrtí V. P. (22. 5. l974).
Article
15
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 93, 21. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Blahoslav 1995. -- ISSN 0406-4119. -- R. 1994, s. 105-107
Annotation: Studie; o díle F. L.
Article
17
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 9/10, s. 106-107
Annotation: Recenze souboru obsahujícího prózy Na horách, Jarmark života, veršované balady Cikánčina smrt, Laň a panna a kritiky díla od: Weiner Richard,...
Article
18
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1992, č. 2, s. 131-132
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Události a lidé. -- S. 201-203
Annotation: Výbor obsahuje úplný soubor úvah Samomluvy a rozhovory (Lund, Švédsko, 1959), doplněný o dva cykly esejů z knihy Poutník na zemi (Řím, Křesťanská...
Book Chapter
20
In: Dílo. -- S. 331-341
Annotation: Autorem projektu vydání Fučík Bedřich.
Book Chapter