By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Chlévská lyrika. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva k tematické antologii básní domácích i zahraničních autorů; - s textem M. Trávníčka na volné obálce.
Book Chapter
4
by Trávníček, Mojmír, 1931-2011
Published Vsetín : Dalibor Malina, 2009.
Annotation: Pokračování vzpomínkové knihy Skryté letokruhy (Vsetín, Dalibor Malina 2001); s Úvodem (s. 9-10) a s kapitolami: Krajiny mého srdce; První čtení;...
Book
5
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2009, č. 2/3, s. 55-58
Annotation: Vzpomínka na založení společnosti Dědictví Jakuba Demla a na činnost J. Žáčka, zejm. o jeho svazku polemických textů Demloviana, ve kterých...
Article
6
by Trávníček, Mojmír, 1931-2011
Published Vsetín : Dalibor Malina, 2007.
Annotation: Soubor textů, s oddíly: Zastavení a ohlédnutí (s. 7-105: O paměti místa; Kalendář; Nesouvislé poznámky o souvislosti; O četbě nepovinné i...
Book
8
In: Betlémský poutník. -- s. 7-10
Annotation: Předmluva k výboru z Demlových vánočních textů (v próze i ve verších); - s uvedenou poznámkou J. Zahradníčka o J. Demlovi (přední záložka).
Book Chapter
9
by Fučík, Bedřich, 1900-1984
Published Praha : Triáda, 2002.
Annotation: Výběr z autorových kritických a esejistických prací a recenzí uvedeného období, publikovaných především v časopisech Listy pro umění a...
Book
10
by Trávníček, Mojmír, 1931-2011
Published Olomouc : Periplum, 2002.
Annotation: Výbor z textů publikovaných v 90. letech: První kapitola jediné knihy Jakuba Demla; Čtvrtá hra Jaroslava Durycha (Na okraj jedné zapomenuté prózy);...
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 15. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 15, 20. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Matylka. -- s. 28-[31]
Annotation: Doslov k autorskému výboru z textů vytěžených ze snů o zemřelé sestře - mrzáčkovi (1886-1910); poprvé autor vydal spolu s pardubickým tiskařem...
Book Chapter
14
In: Milý pane Josefe B.. -- s. 3-9
Annotation: Předmluva k souboru 25 Demlových dopisů adresovaných příteli a dobrodinci ing. J. Battovi.
Book Chapter
15
by Deml, Jakub, 1878-1961
Published Brno : Vetus Via, 2001.
Annotation: Osmnáctý (poslední) svazek Šlépějí je věnován především negativním reakcím na Demlovu knihu o O. Březinovi (mj. J. Durycha, J. Floriana,...
Book
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 11, 2000, č. 3, s. 47-48 + 3. s. obálky
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tepna. -- s. 187-190
Annotation: Doslov k souboru Demlových "šlépějových" textů (1. vyd. Tasov 1926); s Poznámkou vydavatele (s. 191-[192]).
Book Chapter
19
by Deml, Jakub, 1878-1961
Published Brno : Vetus Via, 2000
Annotation: Sedmnáctý svazek Šlépějí je věnován především reakcím na Demlovu knihu o O. Březinovi a ohlasům na pětisvazkovou rodovou kroniku Pavly Kytlicové;...
Book
20
Annotation: Šestnáctý svazek Šlépějí (zemětřesením v doslovu míněno vyd. Demlovy knihy Mé svědectví o Otokaru Březinovi v létě téhož roku) obsahuje...
Book