By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
3
by Trávníček, Mojmír, 1931-2011
Published Olomouc : Periplum, 2002.
Annotation: Výbor z textů publikovaných v 90. letech: První kapitola jediné knihy Jakuba Demla; Čtvrtá hra Jaroslava Durycha (Na okraj jedné zapomenuté prózy);...
Book
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 22. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 40, 1996, č. 4, duben, příl. Kam, r. 2, s. [5-6]
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1996, č. 2, s. 135-138
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 156, 4. 7., s. 10
Annotation: Recenze; 1. vyd., červen 1968.
Article
9
10
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 4, s. 134
Annotation: Recenze (převzato z Lidové demokracie, Brno, 21. 4. 1992); též přetištěné recenze: Slavík Ivan, Láska Boha i člověka (Lidová demokracie, Praha,...
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 172, 24. 7., s. 4
Annotation: Recenze nového (původně samizdatového) literárního časopisu; red. Kuběna Jiří, vyd. Votobia, Olomouc - Vranov n. Dyjí,.
Article
12
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 94, 21. 4., s. 5
Annotation: Recenze; vl. jm. autora Paukert Jiří.
Article
13
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 8, s. 94-96
Annotation: O českých překladech básně J. W. G. Ein Gleiches (Wanderers Nachtlied, 2; se souborem českých překladů této básně (Skoumal Aloys, Nebeský...
Article