By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


661
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1986, s. 5-7
Annotation: O sborníku Máchovy ohlasy z roku 1936, odpovědi: Halas František v máchovské anketě Studentského časopisu (1936) a ohlasech Máje v románech:...
Article
662
663
664
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1985, č. 3/4, s. 81-84
Annotation: O bibliofilském vydání Václavem Tomsou s výtvarným doprovodem Františka Tichého (1943).
Article
665
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1985, č. 3/4, s. 88-90
Annotation: O vztahu J. J. k výtvarné složce knihy; k vydání souboru drobných prací Psí hřbitov (připravila Krulichová Marie, Vinařová Milena); připojen...
Article
666
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1985, č. 3/4, s. 91
Annotation: Recenze.
Article
667
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1985, č. 1/2, s. 41-42
Annotation: K otištění dopisu z 29. 8. 1933 (adresát Vančura Vladislav o filmu Marijka nevěrnice.
Article
668
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1985, č. 3/4, s. 95-96
Annotation: O jeho činnosti bibliofilské.
Article
669
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 4, s. 98-101
Annotation: K 65. narozeninám 23. 1. 1985.
Article
670
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 4, s. 116-117
Annotation: O Šaldově redakci této edice nakladatelství Melantrich v letech 1928-1934.
Article
671
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 2, s. 41-43
Annotation: O edici Ra (1937-1947).
Article
673
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 3, s. 91-92
Annotation: Glosa o především zahraničním zájmu, který vzbudilo básnické dílo I. G. (6. 7. 1855-27. 5. 1914).
Article
674
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1984, č. 3, s. 80-81
Annotation: Srovnání Poutníkovy noční písně Über allen Gipfeln v překladu: Vrchlický Jaroslav a Albert Eduard.
Article
675
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1983, č. 1, s. 5-7
Annotation: O jeho činnosti literárně kritické.
Article
676
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1982, č. 1, s. 10-12
Annotation: O společném pobytu J. H. a Palivec Josef v Nedašově v létě 1943.
Article
677
678
In: Marginálie. -- R. 1980/1985, s. 82-86
Annotation: Studie o ilustracích malíře: Kubín Otakar k básním: Michelangelo Buonarroti v překladu F. H. a srovnání s překladem: Eisner Pavel.
Article
679
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 98, 26. 4., s. 13
Annotation: O dětských motivech v poezii J. Z.
Article