By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 3, s. 202-213
Annotation: Soubor dopisů datovaných 8. 1. - 5. 11. 1973.
Article
84
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 16. 12., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
87
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 16, 7. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
88
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 93-94
Annotation: Medailon Z. Řezníčka k otištěnému jeho textu Meditace v pološeru (s. 90-93).
Article
89
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
90
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 35, podzim, s. 12-14
Annotation: Komentář ke dvěma otištěným dopisům J. Zahradníčka z r. 1946 jeho příteli Robertu Konečnému.
Article
91
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2004, č. 28, červen, s. 11-12
Annotation: Ocenění vydavatelské činnosti tišnovského nakladatelství SURSUM.
Article
92
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
93
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
94
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 27. 4., příl. Perspektivy, s. 1, 4
Annotation: Vzpomínky a přání k narozeninám.
Article
95
96
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 22
Annotation: Recenze knihy o návštěvách básníků ve Frenštátě.
Article
97
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 33, jaro, s. 29-31
Annotation: Připomenutí nevydaného románu F. Bíbuse Slunce svítí na nespravedlivé a otištění konceptu dopisu, který po smrti F. B. zaslala paní Bíbusová...
Article
98
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 19. 2., s. 21
Annotation: Kritika edičních zásahů v Durychových textech (editor ani odpovědný redaktor nejsou v knize uvedeni).
Article
99
100