By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
143
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 10, 2003, č. 2, s. 36-39
Annotation: Medailon výtvarníka, knižního ilustrátora; s otištěním jeho heraldických textů a tří dopisů F. Křelinovi z let 1947-48.
Article
144
by Trávníček, Mojmír, 1931-2011
Published Havlíčkův Brod : Nakladatelství Hejkal, 2003.
Annotation: Studie Z bukového dřeva (s. 9-36) je přepracovaná kapitola ze vzpomínkové knížky M. T. Skryté letokruhy; - bibliografie Soupis díla Františka...
Book
145
In: Poutní zboží. -- s. 3-8
Annotation: Editorova předmluva k výboru vycházejícímu ze stejnojmenného samizdatového sborníku, který sestavil autorův syn Václav D. (Praha 1990); původní...
Book Chapter
146
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 280, 2. 12., příl. Jižní Morava, s. D5
Annotation: Recenze.
Article
147
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 18, 31. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
148
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 43, 27. 10., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
149
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 8, říjen, s. 421-425
Annotation: Recenze; též o celém literárním díle G.G.
Article
150
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
151
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 27/28, 7. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
152
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 22, červen, s. 20-24
Annotation: Esej o kontinuitě literatury.
Article
153
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 11, 30. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
154
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 22, 27. 5., s. 8
Annotation: Polemika editorů souborného vydání díla Jana Zahradníčka s kritikou M. Kosáka (Dědická daň, LtN č. 48/2001).
Article
155
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 7. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
156
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 9, 3. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
157
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 21, březen, s. 32
Annotation: Zpráva o udělení cen a proslovy.
Article
158
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
159
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 6, 10. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
160
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 2, únor, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article