By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2016.
Annotation: Monografie navazuje na předchozí svazky, je souborem fejetonů o spisovatelích, kteří byli spjati s městem Olomouc; autor uvádí do širšího povědomí...
Book
3
Annotation: Sborník již dříve publikovaných textů a s doslovem editora vydaný k 145. výročí narození Aloise Langa.
Book
5