By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
10
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky (na závěr je vždy připojena biograficko-bibliografická poznámka o autorovi příspěvku).
Book
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 562-563
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků českých, polských, slovenských a britských účastníků (sborník má vyjít...
Article