By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 10, 15. 6., s. 1
Annotation: Vzpomínkový fejeton - medailon překladatele české poezie do němčiny (mj. básní: Machar Josef Svatopluk, Březina Otokar, Vrchlický Jaroslav -...
Article
2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 1995
Annotation: Biografický román o J. A., prozaický debut literárního teoretika F. V.
Book
3
In: Časopis Slezského zemského muzea : série B, vědy historické. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 43, 1994, č. 2, s. 168-173
Annotation: Studie; v závěru pokus o literárněhistorické zařazení díla P. B. srovnáním P. B. s Dyk Viktor.
Article
4
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philolologica. Studia philolologica. -- Sv. 14, sv. 4, 1993, s. 73-78
Annotation: Kompoziční rozbor úvodní básně ze sbírky Pozdě k ránu (1896).
Article
6
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Roč. 41, 1992, č. 39, s. 57-61
Annotation: Analytická studie klíčového románu J. A. (časopisecky v Domácím příteli 1883).
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 51, 1. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 36, 1990, s. 151-159
Annotation: Analytická studie.
Article
9
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 8, sv. 8, 1989, s. 97-109
Annotation: O kompozici poezie J. K. pro děti; s rozbory básní Ježek lišákem a V zimě.
Article
10
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. 9, 1989, s. 43-55
Annotation: Analýza romanet Šílený Job a Advokát chuďasů.
Article
11
by Všetička, František, 1932-
Published Ostrava : Profil, 1989.
Annotation: S úvodem, s obecným výkladem Kompoziční výstavba básnického díla (s. 9-28) a s anlýzami poezie pro děti od: Sládek Josef Václav (s. 29-70);...
Book
12
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. [8], 1988, s. 5-20
Annotation: Analýza knihy soudniček Několik momentek a románu Štrajchpudlíci.
Article
13
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 4, 1987, sv. 6, s. 65-86
Annotation: Rozbory básní J. V. S. : Petrklíče (ze sbírky Zlatý máj), Poupátko - ptáčátko (Skřivánčí písně), Koleda (Zvony a zvonky) a F. S. P. :...
Article
14
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. 7, 1987, s. 5-22
Annotation: Analýza románů Moderní upíři a Sivooký démon.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 104-105
Article
16
In: Českolipsko literární. -- ISSN 0232-0509. -- Sv. 6, 1984, s. 7-17
Annotation: Rozbor.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 9, listopad, s. 528-531
Annotation: Rozbor básně Pohádka o králi Peciválu; s přetištěním.
Article