By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
2
by Všetička, František, 1932-
Published Jinočany : H&H, 2020.
Annotation: Próza zasazená do 2. poloviny 19. století a inspirovaná uměleckou skupinou Súchovská republika; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book
3
Annotation: Sborník statí o vybraných problémech slovanských jazyků a literatur; mj. s uvedenými příspěvky týkajícími se české literatury a literární...
Book
4
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - se seznamem Do sborníku přispěli (s. 87, se stručnými informacemi o autorech), s Rejstříkem (s. 89-91); -...
Book
8
Annotation: Sborník, s Ediční poznámkou (s. 3) a mj. s uvedenými studiemi.
Book