By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 1, 20. 9., s. 46-47
Annotation: Vzpomínka na anglistu, literárního historika a teoretika L. C. (zemřel 1959); vlastní básnickou tvorbu publikoval vl. n. v 30. letech pod pseudonymem:...
Article
2
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 7, 1996, č. 86, 20. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 6, 15. 2., s. 6
Annotation: Recenze publikace polského bohemisty, zaměřené na problém reflexe v české meziválečné poezii.
Article
4
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 10, červen 1993, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 4, duben, s. 227-230
Article
8
9
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica. Český jazyk a literatura. -- Sv. 4, 1987, sv. 6, s. 65-86
Annotation: Rozbory básní J. V. S. : Petrklíče (ze sbírky Zlatý máj), Poupátko - ptáčátko (Skřivánčí písně), Koleda (Zvony a zvonky) a F. S. P. :...
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 8, říjen, s. 493-497
Annotation: Rozbor.
Article
11
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 10, prosinec, s. 603-607
Annotation: Rozbor pohádky zařazené do souboru jako prvé.
Article