By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2005.
Annotation: Soubor kompozičních analýz, s Úvodem (s. 7-8) a s interpretacemi: Historický román Aloise Jiráska (s. 9-18, Temno); Povídka Karla Klostermanna...
Book
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 1, únor, s. 95
Annotation: Komentář k otisku nedatovaného dopisu bratří Čapků Neumannovi z roku 1914 (s. 95-101).
Article